โครงการนวัตกรรม

Fanpage FacebookProud Of Our Team

ป้ายโฆษณา
Smart Reform Plus Co., Ltd. | SRP

บริษัท สมาร์ท รีฟอร์ม พลัส จำกัด มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโปรแกรมบนหลาย Platform เช่น Windows Application ที่ระบบการทำงานโปรแกรมเป็นแบบ Client-Server, Web Application ในการเชื่อมต่อข้อมูลจากหลายๆแห่ง รวมไปถึงโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาให้เชื่อมโยงกับ Mobile/Handheld Divices เป็นต้น

 

 

บริษัทฯ ยังมีที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์เฉพาะทางของกลุ่มงาน Process Management ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมการผลิตสินค้าสำเร็จรูป (Production Management System) อุตสาหกรรมเกี่ยวกับงานขายหน้าร้าน (Point of Sales System & Sales Forecast) ที่มีการเชื่อมโยงกับการบริหารงานคลังสินค้า (Material Management + Warehouse Management System) เป็นต้น เรายังมีประสบการณ์ในการพัฒนา Solution ให้กับองค์กรใหญ่ๆ ในประเทศมากมาย พร้อมด้วยทีม Customer Service คอยให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง