โครงการนวัตกรรม

Fanpage FacebookProud Of Our Team

ป้ายโฆษณา

RFID Duo Hero 2016

8 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม (BITEC) บางนา

สมาคมอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) และโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือ ITAP จัดงาน RFID Duo Hero 2016 ขึ้นในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ปีนี้มีความพิเศษคือ สมาคมฯ ร่วมกับกลุ่ม Thailand IOT Consortium จัดแสดงงานเกี่ยวกับ RFID และ IOT กว่า 20 ผู้ประกอบการ

    

ทางบริษัท สมาร์ท รีฟอร์ม พลัส จำกัด ได้นำโปรแกรมบริหารจัดการงานคลังสินค้า (Warehouse Management System) และโปรแกรมบริหารจัดการงานในกระบวนการผลิต (Production Management System) ไปรวมแสดงในหัวข้อ RFID Solution และ ระบบการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจกึ่งอัตโนมัติ (New Agricultural Approach | FARMBOX) รวมแสดงในหัวข้อ IOT ด้วย

  

 


 

งานอบรมสัมมนา โครงการส่งเสริมการปรับกระบวนการโลจิสติกส์ด้วยการใช้เทคโนโลยี Application ระบบ RFID และ Barcode

4-5 กุมภาพันธ์ 2558

โดยสำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท  เอเซนเทคประเทศไทย จำกัด วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2559

easetrack  easetrack

easetrack  easetrack

 


สาธิตงานภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

20 กรกฎาคม 2558 ณ โรงงานบริษัท สุนีย์อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด

คุณอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์ และทีมงาน เข้าชมการแสดงผลงานภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีคุณธนกร เมธเศรษฐ คุณกำพล โชคสุนทสุทธิ์ และคุณอำพล คำทำ เป็นผู้นำคณะเข้าร่วมชมการสาธิตระบบการทำงาน

  

  

โดยบริษัท สุนีย์อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด ได้ใช้โปรแกรมบริหารจัดการงานคลังสินค้า (Warehouse Management System) และโปรแกรมติดตามและเรียกดูสถานะของแท่นวางและรถยกในกระบวนการ (Smart Forklift Smart Pallet) รวมถึงโปรแกรมบริหารจัดการงานในกระบวนการผลิต (Production Management System) ช่วยในการบริหารงานภายในโรงงาน โดยโปรแกรมทั้งหมดใช้เทคโนโลยี RFID เป็นตัวเดินกระบวนการหลัก ดูภาพเพิ่มเติม

 


 

สัมมนาโครงการ ส่งเสริมการปรับกระบวนการจัดการโลจิสติกส์ด้วยการใช้เทคโนโลยี Application

6 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมอโนมา ห้องอโนมา ชั้น 3

ด้วยสำนักโลจิสติกส์  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  กระทรวงอุตสาหกรรม จัดทำโครงการ “ ส่งเสริมการปรับกระบวนการจัดการโลจิสติกส์ด้วยการใช้เทคโนโลยี Application ระบบ RFID และ Barcode ” เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำเทคโนโลยี RFID และ Barcode  มาใช้ในการจัดการโลจิสติกส์ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการใช้เทคโนโลยีอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพสูงสุด

  

ภายในงานทางบริษัทได้นำ โปรแกรมบริหารจัดการงานคลังสินค้า (Warehouse Management System) และโปรแกรมติดตามและเรียกดูสถานะของแท่นวางและรถยกในกระบวนการ (Smart Forklift Smart Pallet) มาร่วมสัมมนาในงานด้วย


 

Industrial Supply Chain Logistics Conference 2014

2-3 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม (BITEC) บางนา

สำนักโลจิสติกส์ จัดงาน “Industrial Supply Chain Logistics 2014” หวังกระตุ้นผู้ประกอบการเห็นความสำคัญการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุน เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน คาดปี 2558 จะลดต้นทุนผุ้ประกอบการได้กว่า 2,500 ล้านบาท

  

ขอบคุณภาพประกอบจาก varietyetc.com 

ทั้งนี้ทางบริษัทได้รับเกียรติเป็นตัวแทนชมรมอาร์เอฟไอดีประเทศไทย (RFID Thailand) นำโปรแกรมบริหารจัดการงานคลังสินค้า (Warehouse Management System) และโปรแกรมติดตามและเรียกดูสถานะของแท่นวางและรถยกในกระบวนการ (Smart Forklift Smart Pallet) มาร่วมแสดง พร้อมกับสาทิตให้กับผู้ร่วมงานได้รับชมด้วย


<iframe src="https://onedrive.live.com/embed?cid=0E78228E115259B4&resid=E78228E115259B4%216347&authkey=AHCfDmC-bIVRNbM" width="320" height="214" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>