โครงการนวัตกรรม

Fanpage FacebookProud Of Our Team

ป้ายโฆษณา
รางวัลโครงการนวัตกรรม

รางวัลคูปองนวัตกรรม

 

บริษัทฯ ได้สร้างผลงานนวัตกรรมที่ทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นรูปธรรม ประเภท Culture Inspiration ในโครงการคูปองนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในหัวข้อเรื่อง "โครงการกระบวนการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนแบบแบ่งปันสำหรับโรงเรียนโดยเทคโนโลยีกลุ่มเมฆ"

 

                 

 

 

ภาพบรรยากาศภายในวันรับรางวัล

 

คุณธนกร เมธเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ ได้เข้ารับรางวัลโครงกาีรคูปองนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภายใต้ความร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555

 

 

ชมบทสัมภาษณ์